„Boś godzien jest, by w każdym czasie,

śpiewano Tobie zbożnymi pieśniami,

Synu Boży, co życie dajesz,

przeto świat Cię sławi."


(Φῶς ἱλαρὸν - starożytny hymn chrześcijański)

Maciej Kaziński

1967-2018